Silnik

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Silnik jest sercem każdego samochodu. Wyróżniamy wiele rodzajów silnika, jednak najpopularniejszą odmianą jest silnik spalinowy montowany w większości pojazdów poruszających się na co dzień po ulicach. Na czym polega fenomen silnika spalinowego?

Silniki to urządzenia energetyczne wykorzystywane do zamiany danego typu energii na pracę mechaniczną. Pracę silnika da się opisać w prosty sposób. Ciepło wyprodukowane podczas spalania paliwa jest skutkiem ogromnego wzrostu ciśnienia w cylindrze, a gazy spalinowe wytworzone w tym procesie wprawiają w ruch tłok, który wymusza obrót wału korbowego silnika. Na pracującym silniku proces ten odbywa się nieustannie.

Wszystkie silniki spalinowe mają podobną budowę. Głównym elementem jest głowica składająca się kadłuba, gdzie umieszczone są cylindry z tłokami. W tym miejscu dochodzi do zamiany energii chemicznej na mechaniczną. Jeśli chodzi o podział silników spalinowych to dzielimy je ze względu na ich odmienną charakterystykę. W zależności od stopnia sprężenia wyróżniamy silniki wysokoprężne i niskoprężne. Silniki niskoprężne uruchamiane są za pomocą zapłonu iskrowego, a jako paliwo służy benzyna lub jej mieszanina. W silnikach wysokoprężnych zapłon następuje automatycznie. Do cylindra zasysane jest czyste powietrze, które pod wpływem sprężenia ogrzewa się do stopnia pozwalającego uzyskać bezpośredni zapłon. Są to popularne silniki „Diesla”, w których jako paliwo służy olej napędowy. Ponadto klasyfikacja silników zależy od rodzaju wykonywanej pracy (silniki dwusuwowe bądź czterosuwowe), w zależności od ilości cylindrów, sposobu chłodzenia (powietrzem lub wodą) oraz od umiejscowienia (dolnozaworowe, górnozaworowe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *